zostań  nowoczesnym nauczycielem

Powrót do strony TWP

Terminy i rekrutacja

TERMIN REALIZACJI ZAJĘĆ I REKRUTACJI (Decyduje kolejność zgłoszeń !!!)

I  edycja III – VI.2013 (rekrutacja od 1.II.2013 r.)  
II edycja IX – XII.2013 (rekrutacja od 1.VI.2013 r.) 

I EDYCJA – KWALIFIKACJE Z ZAKRESU ICT NAUCZYCIELI SZANSĄ SIEDLECKIEJ EDUKACJI 

Realizacja: 03.2013 – 02.2014 

Beneficjenci: nauczyciele uczący w szkołach na obszarach wiejskich 

Zgłoszenia w formie telefonicznej, mailowej, papierowej przyjmuje biuro Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Siedlcach
ul. Sokołowska 37, Tel. 25 644 76 90, twp@siedlce.net 

Druk deklaracji <<pobierz>>