zostań  nowoczesnym nauczycielem

Powrót do strony TWP

Komunikaty

Egzaminy poprawkowe oraz dodatkowy termin dla osób, które nie mogły zdawać w terminach wcześniejszych to

5 lipca 2013 roku o godz. 12:00

w siedzibie TWP w Siedlcach.

Certyfikaty ECDL Start

Słuchacze szkolenia ICT, którzy chcą otrzymać po zdaniu wszystkich egzaminów certyfikat w postaci plastikowej karty powinni przesłać w postaci elektronicznej na adres twp@siedlce.net

  • zdjęcie, rozmiar conajmniej 400x500 pikseli, kolorowe, w formacie JPG, w nazwie powinnien być PESEL (nazwa pliku w postaci: XXXXXXX.jpg)
  • w temacie wiadomości e-mail należy wpisać: numer PESEL
  • treść wiadomości pownna zawierać: miejscowowść ośrodka szkoleniowego, imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL

Przygotowania do egzaminu

Wkrótce odbędzie się pierwszy egzamin. Proszę o potwierdzenie (e-mail) założenia konta w sytemie egzaminacyjnym.

Harmonogramy zajęć

Plany zajęć są już dostępne w zakładce Rozkład zajęć.