zostań  nowoczesnym nauczycielem

Powrót do strony TWP

ICT dla nauczycieli

Projekt zakończony

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Siedlcach zaprasza na bezpłatne szkolenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na obszarach wiejskich z powiatów: siedleckiego, garwolińskiego, łosickiego, węgrowskiego.

Bezpłatne szkolenia realizowane będą w ramach projektu pn.

„Kwalifikacje z zakresu ICT nauczycieli szansą siedleckiej edukacji”

Projekt opracowany został w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;
Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

Swoim zasięgiem obejmuje subregion siedlecki - powiaty: siedlecki, garwoliński, łosicki, węgrowski.

Skierowany jest do 150 nauczycieli (80% kobiet, 20% mężczyzn) zatrudnionych w szkołach na obszarach wiejskich.

 

Cel główny projektu:

  • Dostosowanie kwalifikacji 150 nauczycieli z obszarów wiejskich subregionu siedleckiego (80% kobiet, 20% mężczyzn) do wymogów związanych ze strategicznymi kierunkami rozwoju regionu i zapotrezbowaniem na nowe kwalifikacje w kierunku wykorzystania ICT w procesie nauczania i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów.

Cele szczegółowe: 

  • Podniesienie kwalifikacji u 150 nauczycieli z obszarów wiejskich subregionu siedleckiego (80% kobiet, 20% mężczyzn) w kierunku wykorzystania ICT w procesie nauczania poprzez przeprowadzenie szkoleń ECDL Start, technik multimedialnych w pracy nauczyciela i zastosowania platformu e-learningowej w nauczaniu różnych przedmiotów. 
  • Podniesienie dostępności do kompleksowej oferty edukacyjnej 150 nauczycieli z obszarów wiejskich subregionu siedleckiego (80% kobiet, 20% mężczyzn) poprzez przeprowadzenie szkoleń i warsztatów kończących się uzyskaniem zaświadczeń i certyfikatów potwierdzających nabyte kwalifikacje. 
  • Wzrost umiejętności u 150 nauczycieli z obszarów wiejskich subregionu siedleckiego (80% kobiet, 20% mężczyzn) w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów poprzez przeprowadzenie cyklu warsztatów. 

NAUCZYCIELU WYKORZYSTAJ NOWOCZESNE TECHNIKI MULTIMEDIALNE DO POPRAWY JAKOŚCI SWOJEJ PRACY, KTÓRE OSZCZĘDZĄ TWÓJ CENNY CZAS. 

Partner Projektu - ECG Euro Consulting Group Sp. z o. o.