Oferta edukacyjna

Kierunki kształcenia:

 1. Administracja
 2. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 3. Bibliotekoznawstwo z informacją naukową i edukacją czytelniczo-medialną
 4. Biologia
 5. Chemia
 6. Doradztwo zawodowe z coachingiem i pośrednictwo pracy
 7. Edukacja dla bezpieczeństwa - edukacja obronna
 8. Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 9. Geografia
 10. Historia. Historia i społeczeństwo
 11. Informatyka i technologia informacyjna
 12. Informatyka i zajęcia komputerowe
 13. Język angielski w przedszkolu i nauczaniu wczesnoszkolnym
 14. Język polski
 15. Matematyka
 16. Muzyka. Historia muzyki
 17. Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna i logopedia szkolna
 18. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagog szkolny
 19. Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera
 20. Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
 21. Pedagogika specjalna – surdopedagogika
 22. Pedagogika specjalna - tyflopedagogika
 23. Plastyka. Historia plastyki
 24. Przygotowanie pedagogiczne
 25. Przyroda
 26. Resocjalizacja i profilaktyka społeczna
 27. Socjoterapia dzieci i młodzieży
 28. Technika. Zajęcia techniczne
 29. Terapia pedagogiczna i rewalidacja
 30. Wiedza o kulturze
 31. Wiedza o społeczeństwie
 32. Wychowanie do życia w rodzinie i wychowanie seksualne
 33. Zarządzanie kulturą – menedżer kultury
 34. Zarządzanie oświatą - menedżer oświaty
 35. Zarządzanie w administracji

Ważne informacje

Dane teleadresowe

Sokołowska 37
08-110 Siedlce
czynne pn-nd 8:00 - 16:00


biuro@twp.siedlce.pl


tel.: 25 644 76 90, 25 640 70 29
fax: 25 644 04 94

Napisz do nas

Email:
Temat:
Wiadomość:
Ie to jest 2+2*2

reklama-da-alessandro

Partnerzy

swpw plock basic logoeseco-logo

 


Copyright © 2014. All Rights Reserved.