Oferta edukacyjna

Kierunki kształcenia:

 1. Administracja
 2. Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją współczesną wraz z ochroną informacji niejawnych i prawnie chronionych
 3. Arteterapia i terapia zajęciowa
 4. Audyt i controlling w organizacji
 5. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 6. Bibliotekoznawstwo z informacją naukową i edukacją czytelniczo-medialną
 7. Biologia
 8. Chemia
 9. Doradztwo zawodowe z coachingiem i pośrednictwo pracy
 10. Edukacja dla bezpieczeństwa - edukacja obronna
 11. Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 12. Etyka
 13. Filozofia
 14. Fizyka z astronomią
 15. Geografia
 16. Historia. Historia i społeczeństwo
 17. Informatyka i technologia informacyjna
 18. Informatyka i zajęcia komputerowe
 19. Język angielski w przedszkolu i nauczaniu wczesnoszkolnym
 20. Język polski
 21. Logopedia
 22. Matematyka
 23. Muzyka. Historia muzyki
 24. Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna i logopedia szkolna
 25. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagog szkolny
 26. Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera
 27. Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
 28. Pedagogika specjalna – surdopedagogika
 29. Pedagogika specjalna - tyflopedagogika
 30. Pedagogika terapeutyczna i rewalidacja
 31. Plastyka. Historia plastyki
 32. Przedsiębiorczość. Ekonomia w praktyce
 33. Przygotowanie pedagogiczne
 34. Przyroda
 35. Resocjalizacja i profilaktyka społeczna
 36. Socjoterapia dzieci i młodzieży
 37. Technika. Zajęcia techniczne
 38. Terapia pedagogiczna i rewalidacja
 39. Transport, spedycja, logistyka
 40. Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka
 41. Wiedza o kulturze
 42. Wiedza o społeczeństwie
 43. Wychowanie do życia w rodzinie i wychowanie seksualne
 44. Zamówienia publiczne
 45. Zarządzanie bezpieczeństwem
 46. Zarządzanie finansami (rachunkowość i podatki)
 47. Zarządzanie i edukacja w turystyce i hotelarstwie
 48. Zarządzanie jakością - menedżer jakości
 49. Zarządzanie kulturą – menedżer kultury
 50. Zarządzanie oświatą - menedżer oświaty
 51. Zarządzanie personelem - menedżer personelu
 52. Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej
 53. Zarządzanie procesami logistycznymi
 54. Zarządzanie projektami (wg metodyki Prince 2®)
 55. Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej
 56. Zarządzanie w administracji
 57. Zarządzanie w ochronie zdrowia - menedżer ochrony zdrowia
 58. Zarządanie w sytuacjach kryzysowych
 59. Zarządzanie zasobami ludzkimi

Ważne informacje

Dane teleadresowe

Sokołowska 37
08-110 Siedlce

sekretariat czynny
pn-pt 8:00 - 16:00 
so-nd 7:30 - 13:30


biuro@twp.siedlce.pl


tel.: 25 644 76 90
fax: 25 644 04 94
kom. 515 297 899

rodo

Partnerzy

swpw plock basic logoeseco-logo

 


Copyright © 2014. All Rights Reserved.